1. Achrediad
  2. Ymgynghoriaeth SWGfL

Bwcio Ymweliad Archwilio Diogelwch Ar-lein 360

Mae'r arolwg yn cymryd tua 2.5 - 3.0 awr gydag ymgynghorydd diogelwch ar-lein SWGfL sydd â phrofiad helaeth o welliannau ysgol ac sy'n darparu asesiad gwrthrychol o lefel aeddfedrwydd diogelu ar-lein cyffredinol yr ysgol.

Mae'n gadael yr ysgol gyda:

  • Adroddiad manwl ar bob un o'r 28 agwedd o ddiogelwch ar-lein
  • Set o weithrediadau gwella ar gyfer pob agwedd
  • Cofnod o drafodaeth a sylwebaeth o gwmpas y gweithrediadau yma
  • Cysylltiadau i adnoddau ar-lein a chefnogaeth
  • Pecyn adnodd digidol i gefnogi'r gwelliannau yma
  • Crynodeb o gryfderau ac ardaloedd i'w blaenoriaethu am ddatblygiad
  • Meincnodi graffigol o lefel aeddfedrwydd presennol yr ysgol yn erbyn ysgolion eraill, gan gynnwys y rhai o fewn yr awdurdod lleol ble rydym yn dal data.

 Bwcio Ymweliad Archwilio Diogelwch Ar-lein 360