1. Achrediad
  2. Gwneud Cais Ar-lein

Gwneud cais am y Marc Diogelwch Ar-lein

Os ydych chi wedi cyrraedd y lefel achrediad ar gyfer pob un o’r agweddau ar adnodd hunanadolygu 360 degree safe, gallwch chi wneud cais am y Marc Diogelwch Ar-lein.

Gallwch chi wneud cais yn awr am y Marc Diogelwch Ar-lein, a fydd yn cynnwys ymweliad asesu hanner diwrnod gan un o Aseswyr y Marc Diogelwch Ar-lein. Bydd ceisiadau gan sefydliadau sydd â rheswm dilys dros fethu cyrraedd y lefel achrediad ar gyfer agwedd yn cael eu hystyried hefyd (ond bydd angen iddyn nhw egluro’n glir yn eu sylwadau pam na allan nhw gyrraedd y meincnodau).

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen isod i wneud cais am Asesiad. 

I gael mwy o wybodaeth ynghylch cael y Marc Diogelwch Ar-lein, ewch i’r dudalen Marc Diogelwch Ar-lein.

Os yw eich ysgol wedi defnyddio Gwasanaeth Ymgynghori ar Ddiogelwch Ar-lein, rhowch enw’r ymgynghorydd a ddaeth i’ch gweld

Hyd eithaf eich gwybodaeth, a yw'r ysgol wedi cyrraedd lefel meincnod y Marc Diogelwch Ar-lein ym mhob agwedd ar 360 degree safe?