360 degree safe logo
Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu datblygiad 360 Cymru, teclyn hunan adolygu sydd am ddim i'w ddefnyddio ac yn bwriadu helpu ysgolion i adolygu eu polisi ac ymarferiad e-Ddiogelwch. Mae'n darparu:

  • Gwybodaeth a symbyliad sydd yn dylanwadu'r cynhyrchiad neu adolygiad o bolisïau e-ddiogelwch a datblygu ymarferiad da.
  • Proses i adnabod cryfderau a gwendidau.
  • Cyfleoedd ymrwymiad ac ymglymiad gan yr ysgol gyfan.
  • Continwwm i ysgolion i drafod sut gallent symud o ddarpariaeth e-ddiogelwch lefel sylfaenol i ymarferiad sydd yn uchelgeisiol ac yn arloesol.

Buddio o nodweddion 360 Cymru:

360 degree safe progress screenshot

• Annog defnydd ar-lein cydweithredol o fewn eich ysgol.
• Derbyn adborth a gweithrediadau awgrymedig yn syth i helpu
  gyda'ch dilyniant.
• Cofnodi ffynonellau tystiolaeth, sylwadau a phwyntiau
  gweithredu o fewn eich cyfrif.
• Casglu ac argraffu amrywiaeth eang o adroddiadau yn hawdd.
• Cymharu a meincnodi eich ymatebion gyda defnyddwyr eraill y
  teclyn ar-lein.


Nid yw'n statudol i ysgolion yng Nghymru i ddefnyddio'r teclyn a'r arweiniad mae'n ei ddarparu. Ond mae Llywodraeth Cymru wedi ei adolygu a'i gymeradwyo i ddarparu ymarferion a pholisïau gorau i ysgolion Cymru gallai arwain at welliant ysgol.

Teclyn ar-lein aml-wobrwyol...

Mae 360 degree safe wedi ennill sawl gwobr genedlaethol, dyma ychydig o sylwadau'r beirniaid...

"Mae 360 degree safe yn gweithio'n agos gyda chymuned yr ysgol, yn darparu ffordd wych i ysgolion symud ymlaen, yn rhad ac am ddim, cynhwysfawr, hawdd i'w ddefnyddio ac mae'n glir ei fod wedi cael ei ddatblygu gyda'r defnyddwyr dan sylw. Mae'n darparu cyngor ac adnoddau sydd yn arbed amser." 
Enillydd Gwobr BETT - Arweinyddiaeth a Rheolaeth

"Mae 360 degree safe yn declyn ar-lein i ysgolion sydd wedi'i ddylunio'n dda, yn gyfeillgar i'r defnyddiwr iddynt adolygu eu darpariaeth e-ddiogelwch. Mae'n helpu nhw i adnabod cryfderau / gwendidau a datblygu cynllun gweithredu i wella". Enillydd Gwobr Nominet". Gwobrau gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel

"Teclyn gwych sydd yn helpu grymuso ysgolion i ddatblygu a phrofi polisïau diogelwch eu hunain a gwneud dewisiadau eu hunain am e-ddiogelwch." Enillydd Gwobr ISPA

"Mae'r wobr BCS yma yn amlygu ymarferiad gorau, arloesedd a rhagoriaeth 360 degree safe". Enillydd Gwobr BCS UK IT

Ymwelwch â'n tudalen 'Ein Gwobrau' am fanylion pellach.


© 2015 South West Grid for Learning Trust Ltd.